K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Xóa sản phẩm

Có 2 cách để xóa sản phẩm

+ Xóa một sản phẩm

+ Xóa nhiều sản phẩm cùng một lúc

Xóa một sản phẩm

Trong màn hình quản trị danh sách sản phẩm xác định sản phẩm cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công nhóm chuyên mục!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều sản phẩm cùng một lúc

Từ màn mình quản trị danh sách sản phẩm, tích chọn những sản phẩm cần xóa và chọn button Xóa

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công nhóm chuyên mục!!

Admin home sidebar