K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Thêm mới menu liên kết đến Module sản phẩm

Hướng dẫn thêm 1 menu con của menu” Danh mục xe đạp” là ”Xe đạp điện”.

Điều kiện để khi kích vào menu ” Xe đạp điện” hiển thị ra sản phẩm:

1. Phải có nhóm sản phẩm tên là ” Xe đạp điện”

2. Nhóm sản phẩm này phải có sản phẩm trong đó. Vì thế cho nên trước khi thêm mới menu thì chúng ta phải tạo 1 nhóm sản phẩm tên là “Xe đạp điện” và nhập sản phẩm cho nhóm này

Xem thêm cách tạo nhóm sản phẩm tại Thêm mới nhóm sản phẩm

Xem thêm cách nhập sản phẩm tại Thao tác vào quản trị danh sách sản phẩm.

Ví dụ : Thực hiện thêm mới menu

- Từ màn hình trang chủ quản trị-> Danh mục-> Quản trị menu-> chọn nút Thêm mới

- Tìm đến menu “Danh mục xe đạp” chọn biểu tượng thêm mới

Admin home sidebar

- Màn hình thêm mới menu xuất hiện, người quản trị điền các thông tin bắt buộc

Admin home sidebar

Hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Thêm mới menu thành công”

Admin home sidebar

Kết quả hiển thị ngoài trang web:

Admin home sidebar