K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị Gỏ hàng

Thao tác vào quản trị Giỏ hàng

Khi người khách hàng đặt hàng ngoài website thì thông tin của người quản trị cũng như thông tin của sản phẩm sẽ được lưu vào trong Giỏ hàng của trang quản trị. Nhà cung cấp sản phẩm có thể xem thông tin đặt hàng bằng cách:

Vào trang quản trị: Trang chủ -> Giỏ hàng -> Quản trị giỏ hàng

Khi đó, sẽ xuất hiện màn hình:

Admin home sidebar

Xem và in thông tin đơn đặt hàng

Nhà cung cấp sản phẩm có thể in hóa đơn đặt hàng của 1 khách hàng bằng cách chọn vào biểu tượng “Sửa” Admin home sidebar cùng dòng của khách hàng đó rồi chọn nút “In”.

Admin home sidebar

Để quay lại trang trước có thể chọn nút “Quay lại”

Xóa thông tin đặt hàng

Xóa từng người quản trị

Trên màn hình quản trị Danh sách giỏ hàng, xác định thông tin đặt hàng của khách hàng muốn xóa và chọn biểu Admin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?”

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Nếu chọn Hủy, thông tin đặt hàng của khách hàng sẽ không bị xóa

Xóa nhiều hơn 1 thông tin đặt hàng

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?”

Admin home sidebar

Nếu chọn Dồng ý, thông tin đặt hàng của khách hàng sẽ được xóa bỏ.

Nếu chọn Hủy, tthông tin đặt hàng của khách hàng sẽ được giữ lại.

Một số chức năng khác

Ngoài ra, nhà cung cấp sản phẩm còn có thể lọc tìm đơn đặt hàng theo điều kiện như: ngày tháng đặt hàng, nhóm sản phẩm, tên sản phẩm, tên khách hàng , số điện thoại.

Admin home sidebar

+ Nếu tồn tại đơn đặt hàng thỏa mãn yêu cầu lọc tìm thì sẽ hiển thị kết quả

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Nếu chọn Hủy, thông tin đặt hàng của khách hàng sẽ không bị xóa

Xóa nhiều hơn 1 thông tin đặt hàng

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?”

Admin home sidebar

Nếu chọn Dồng ý, thông tin đặt hàng của khách hàng sẽ được xóa bỏ.

Nếu chọn Hủy, tthông tin đặt hàng của khách hàng sẽ được giữ lại.