K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Quản trị email nhận tin khuyến mại

người quản trị có nhu cầu nhận các thông tin các chương trình khuyến mại từ hệ thống website . người quản trị sẽ điền địa chỉ Email và nhấn nút Đăng ký.

Admin home sidebar

Sau khi người quản trị đăng ký email , người quản trị có thể kiểm soát được các email trong “ Quản trị Email đăng ký nhận thông tin khuyến mại ” của hệ thống quản trị.

Tại màn hình Trang chủ quản trị -> Quản trị -> Quản trị Email đăng ký nhận thông tin khuyến mại .

Admin home sidebar

Thao tác Quản trị Email nhận tin khuyến mại .

Gửi thông tin khuyến mại tới các Email đăng ký nhận thông tin khuyến mại.

Bước 1: Tích chọn các Email muốn người quản trị muốn gửi thông tin khuyến mại.

Bước 2: Click nút Gửi thông tin khuyến mại.

Admin home sidebar

Bước 3: : Nhập nội dung khuyến mại .

Bước 4: Click nút Gửi.

Admin home sidebar

Sau đó, hệ thống sẽ gửi thông báo “ Gửi thông tin chương trình khuyến mại thành công !! ”

Admin home sidebar

Xóa Email đăng ký nhận chương trình khuyến mại

Có 2 cách để xóa Email đăng ký nhận chương trình khuyến mại:

+ Cách 1: Xóa từng Email .

+ Cách 2: Xóa nhiều Email cùng một lúc.

Lưu ý : Người quản trị không muốn gửi thông tin chương trình khuyến mại cho email nào thì có thể bỏ dấu tích ở ô trạng thái không nhất thiết phải xóa email.

Xóa từng Email.

- Tại màn hình Quản trị Email đăng ký nhận chương trình khuyến mại, người quản trị Admin Email nào cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

- Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị hộp thông báo “ Bạn chắc chắn muốn xóa thông tin vừa chọn !! ” :

Admin home sidebar

+ Chọn nút OK hệ thống sẽ xóa email đó.

+ Chọn nút Cancel hệ thống sẽ hủy xóa email đó.

- Xóa thành công , hệ thống sẽ thông báo “Xóa thành công mail nhận thông tin khuyến mại !!

Admin home sidebar

Xóa nhiều Email cùng một lúc.

Tại màn hình quản trị Email đăng ký nhận chương trình khuyến mại, người quản trị có thể tích chọn những Email cần xóa và chọn nút Xóa

Admin home sidebar

- Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị hộp thông báo “ Bạn chắc chắn muốn xóa thông tin vừa chọn !! ” :

Admin home sidebar

+ Chọn nút OK hệ thống sẽ xóa email đó.

+ Chọn nút Cancel hệ thống sẽ hủy xóa email đó.

- Xóa thành công , hệ thống sẽ thông báo “Xóa thành công mail nhận thông tin khuyến mại !!

Admin home sidebar