K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị thư viện

Thêm mới thư viện

- Thêm mới thư viện ta thao tác cũng tương tự giống với việc thêm mới nhóm thư viện. Từ màn hình quản trị Danh sách thư viện, chọn nút < Thêm mới > như hình dưới :

Admin home sidebar

- Sau đó, màn hình thêm thư viện mới sẽ hiển thị . người quản trị điền các thông tin : Thuộc nhóm thư viện, Tiêu đề thư viện, Ảnh đại diện ( video – mã nhúng youtube), Tiêu đề hiển thị trên title, Nội dung hiển thị trong Description, Nội dung hiển thị trong Keyword , Thứ tự, Kích hoạt rồi chọn nút Cập nhật .

Admin home sidebar

- Nhấn nút Cập nhật , thư viện mới được thêm vào dữ liệu và hiển thị thông báo “ Thêm mới thư viện thành công !!“.

Admin home sidebar