K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị tin tức

Danh sách tin

Danh sách tin sẽ chứa tất cả các bài tin người quản trị muốn đăng lên website.

Người quản trị dễ dàng quản trị danh sách tin theo thông qua 3 chức năng chính: Thêm mới tin, sửa tin, xóa tin.Thao tác vào màn hình quản trị danh sách tin:Từ màn hình trang chủ quản trị-> Tin tức-> Danh sách tin

Màn hình quản trị danh sách tin xuất hiện:

Admin home sidebar