K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị tin tức

Thêm mới nhóm tin

Từ màn hình quản trị menu chọn Thêm mới

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới menu xuất hiện. Sau khi điền thông tin, kích chọn Cập nhật menu sẽ được thêm thành công. Chọn Quay lại khi không muốn thêm.

Ví dụ: Tạo nhóm tin “ Tin tức thời trang” có chứa 1 nhóm “Tin tức thời trang trong nước” . Trong ví dụ này nhóm “Tin tức thời trang” là nhóm tin cha, nhóm “Tin tức thời trang trong nước” là nhóm tin con.

Thêm mới nhóm tin cha

Tạo nhóm cha “Tin tức thời trang”

Từ màn hình thêm mới nhóm tin, điền đầy đủ thông tin như sau:

Admin home sidebar

Ý nghĩa của các trường

- Chuyên mục cha:

  • + Không chọn nếu như nhóm tin cần thêm là nhóm cha.
  • + Nếu nhóm tin (B) cần thêm thuộc nhóm tin(A) thì khi thêm mới B sẽ chọn chuyên mục cha là (A).

- Một nhóm tin được gọi là nhóm cha khi bản thân nó có chứa nhóm tin khác.

- Tên chuyên mục: Tên này để phân biệt các nhóm với nhau.

- Tiêu đề hiển thị trên title: Sẽ hiển thị trên các tab của trình duyệt

Admin home sidebar

- Nội dung hiển thị trong Description: Description là một đoạn mô tả nội dung của nhóm tin. Nội dung của thẻ này nên được viết ngắn gọn và xúc tích khoảng từ 20 đến 25 từ hoặc ít hơn. Thẻ này được khuyến khích sử dụng và nên viết một cách xúc tích nhất nhằm thu hút người dùng bấm vào sản phẩm của bạn từ kết quả tìm kiếm. Thông thường nếu không dùng thẻ này thì google cũng sẽ tự động tạo khi index nội dung website. Tuy nhiên người quản trị nên dùng bởi vì đôi khi các mô tả được index tự động sẽ không được như ý của người quản trị .

- Nội dung hiển thị trong Keyword : Hiểu một cách đơn giản Keyword là những từ khóa. Cụm từ khóa bài viết được khai báo để các công cụ tìm kiếm như google tìm đến nhóm tin. Trường keyword thường điền các từ khóa liên quan đồng nghĩa hoặc tương tự với các từ khóa liên quan đến nhóm tin.

- Thứ tự: Lưu số thứ tự của nhóm tin giúp người quản trị dễ quan sát trong khi quản trị website.

Hiển thị trang chủ  Hiển thị 
Kích chọn thì nhóm tin sẽ hiển thị ra ngoài trang chủ của website Kích chọn khi muốn bài tin thuộc nhóm này hiển thị ra ngoài website

Lưu ý: Các trường :Tiêu đề hiển thị trên title, nội dung hiển thị trong description, nội dung hiển thị trong keyword có thể để trống. Tuy nhiên nếu người quản trị điền đầy đủ thông tin thì google sẽ đánh giá cao website hơn. Và thường thì việc đẩy tin lên top (SEO tin) chỉ áp dụng cho những trang chuyên tin tức.

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên mục thành công”.

Admin home sidebar

Thêm mới nhóm tin con

Tạo nhóm con “Tin tức thời trang trong nước” là con của “Tin tức thời trang”.

Từ màn hình quản trị nhóm tin. Xác định nhóm tin cha và kích vào biểu tượng .

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới nhóm tin xuất hiện, điền các thông tin và chọn Cập nhật

Admin home sidebar

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên mục thành công”.

Admin home sidebar