K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị tin tức

Sửa tin

Mục đích sửa tin

Thay đổi một số thông tin như: tiêu đề tin, nhóm tin, nội dung tóm tắt, thẻ tags, nội dung chi tiết tin, ảnh đại diện của tin, trạng thái hiển thị của tin,..

Có 2 cách để sửa tin:

+ Sửa trực tiếp tại màn hình quản lý danh sách tin tức

+ Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Sửa trực tiếp bên ngoài tại màn hình quản trị danh sách tin

Màn hình trang chủ quản trị-> Tin tức-> Danh sách tin

người quản trị có thể chỉnh sửa trực tiếp các trường: Tiêu đề tin và trạng thái kích hoạt của tin.

Admin home sidebar

Sau khi chỉnh xong, trỏ chuột ra ngoài ô, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu vừa sửa và hiển thị thông báo:” Cập nhật thành công”.

Admin home sidebar

Kích chọn biểu tượng sửa

Từ màn hình quản lý nhóm tin xác định nhóm tin cần sửa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Màn hình sửa xuất hiện.

Sau khi thay đổi thông tin, kích chọn Cập nhật . Nếu không muốn thay đổi thông tin kích chọn nút Quay lại

Admin home sidebar

Chọn cập nhật, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật chuyên mục thành công

Admin home sidebar