K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị thư viện

Nhóm Thư viện

Xóa nhóm thư viện

- Có 2 cách để xóa nhóm thư viện :

+ Cách 1: Xóa từng nhóm thư viện .

+ Cách 2: Xóa nhiều nhóm thư viện cùng một lúc.

Lưu ý : người quản trị không muốn hiển thị nhóm thư viện có thể không kích hoạt nhóm thư viện .

Xóa từng nhóm thư viện

Tại màn hình quản trị nhóm thư viện, với nhóm thư viện cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận có chắc chắn muốn xóa nhóm thư viện không ? chọn nút Đồng ý nhóm thư viện sẽ được xóa, chọn nút Hủy sẽ quay trở về màn hình quản lý nhóm thư viện.

Admin home sidebar

- Sau khi chọn nút Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều nhóm thư viện cùng một lúc

- Tại màn hình quản lý nhóm thư viện, người quản trị có thể tích chọn những nhóm thư viện cần xóa và chọn nút Xóa

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận có chắc chắn muốn xóa nhóm thư viện không ? chọn nút Đồng ý nhóm thư viện sẽ được xóa, chọn nút Hủy sẽ quay trở về màn hình quản lý nhóm thư viện.

Admin home sidebar

- - Sau khi chọn nút Đồng ý , hệ thống sẽ xóa và hiển thị thông báo “ Xóa thành công nhóm chuyên mục !!

Admin home sidebar