K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Chức năng kích hoạt

Thao tác trong quản trị

Khi người quản trị bình luận ý kiến dưới sản phẩm, tin tức thì thông tin đó sẽ được lưu lại trong trang quản trị tại vị trí Quản trị-> Quản lý bình luận với form như:

Admin home sidebar

Chức năng kích hoạt

Nhà quản trị có thể kích hoạt cho phép hiển thị bình luận hoặc cho ẩn bình luận với những bình luận không hay cho website của mình ngay tại bên ngoài

Admin home sidebar

Khi tích chọn kích hoạt thì cột Kích hoạt bên cạnh sẽ chuyển sang trạng thái Hiển thị, đồng thời nội dung bình luận của người quản trị đó sẽ được hiển thị ra ngoài website bên dưới của sản phẩm, tin tức

Admin home sidebar