K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị thư viện

Xóa thư viện

Xóa thư viện cũng giống tương tự với xóa nhóm thư viện . Tại màn hình quản lý danh sách thư viện ta cũng có 2 cách để xóa thư viện :

+ Cách 1: Xóa từng thư viện.

+ Cách 2: Xóa nhiều thư viện cùng 1 lúc

Xóa từng thư viện

- Tại màn hình quản lý Danh sách thư viện, người quản trị chọn biểu tượng khi tại thư viện muốn xóa :

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình xác nhận người quản trị có chắc chắn muốn xóa thư viện không ? nếu muốn xóa thì chọn nút Đồng ý > , nếu không muốn xóa thì chọn nút Hủy.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công nhóm chuyên mục!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều thư viện cùng một lúc

- Tại màn hình quản lý Danh sách thư viện, người quản trị có thể tích chọn những thư viện cần xóa và chọn nút Xóa

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình xác nhận người quản trị có chắc chắn muốn xóa thư viện không ? nếu muốn xóa thì chọn nút Đồng ý > , nếu không muốn xóa thì chọn nút Hủy.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công !!

Admin home sidebar