K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam gi r?    K.Thu�ật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam gi r?    H�ướng dẫn quản trị | Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tư vấn hosting việt nam giá rẻ?   K.Doanh: 0962.180.180
tư vấn hosting việt nam giá rẻ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tư vấn hosting việt nam giá rẻ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tư vấn hosting việt nam giá rẻ?
   
Hãy bảo vệ thương hiệu

Thông số kỹ thuật Dịch vụ cộng thêm

Dung lượng của mỗi tài khoản email: phân chia theo từng tài khoản

Số lượng email gửi trong ngày: 500 email / 1 ngày / 1 tài khoản

Hệ thống email cấu hình trên server riêng biệt chỉ dành cho ứng dụng email

Check Email được trên Outlook Express (tại văn phòng công ty) và Webmail (khi đi công tác)

Hệ thống email được bảo vệ bằng phần mềm diệt virus.

Thêm 01 tài khoản email: 20.000 đồng / 1 tài khoản / 1 năm

Thêm 1Gb dung lượng: 40.000 đồng / 1 tháng