K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Thêm mới nhóm sản phẩm

Từ màn hình quản trị nhóm sản phẩm chọn button Thêm mới

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới nhóm sản phẩm xuất hiện. Sau khi điền thông tin, kích chọn Cập nhậtnhóm sản phẩm sẽ được thêm thành công. ChọnQuay lại khi không muốn thêm.

Admin home sidebar

Ý nghĩa các trường.

- Chuyên mục cha:

+ Không chọn nếu như nhóm sản phẩm cần thêm là nhóm cha.

+ Nếu nhóm sản phẩm (B) cần thêm thuộc nhóm sản phẩm (A) thì khi thêm mới B sẽ chọn chuyên mục cha là (A).

+ Nội dung chi tiết

Một nhóm sản phẩm được gọi là nhóm cha khi bản thân nó có chứa nhóm sản phẩm khác.

- Tên chuyên mục: Mỗi nhóm sản phẩm có tên để phân biệt với nhau, giúp người quản trị quản trị sản phẩm dễ dàng.

- Ảnh đại diện: Ảnh đại diện của nhóm sản phẩm sẽ không hiển thị trên website mà chỉ hiển thị khi thực hiện tìm kiếm những từ khóa của nhóm sản phẩm trên các công cụ tìm kiếm như google.

- Alt:

- Nội dung hiển thị trong Description:

Description là một đoạn mô tả nội dung của nhóm sản phẩm. Nội dung của thẻ này nên được viết ngắn gọn và xúc tích khoảng từ 20 đến 25 từ hoặc ít hơn. Thẻ này được khuyến khích sử dụng và nên viết một cách xúc tích nhất nhằm thu hút người dùng bấm vào sản phẩm của bạn từ kết quả tìm kiếm. Thông thường nếu không dùng thẻ này thì google cũng sẽ tự động tạo khi index nội dung website. Tuy nhiên người quản trị nên dùng bởi vì đôi khi các mô tả được index tự động sẽ không được như ý của người quản trị .

- Nội dung hiển thị trong Keyword :

Hiểu một cách đơn giản Keyword là những từ khóa. Cụm từ khóa bài viết được khai báo để các công cụ tìm kiếm như google tìm đến website. Trường keyword thường điền các từ khóa liên quan đồng nghĩa hoặc tương tự với các từ khóa liên quan đến nhóm sản phẩm.

- Thứ tự: Lưu số thứ tự của nhóm sản phẩm để cho người quản trị dễ quan sát trong khi quản trị website.

Hiển thị  Hiển thị trang chủ  Hiển thị danh mục 
Khi thêm nhóm sản phẩm mới, trường này sẽ mặc định tích chọn. Nếu bỏ chọn hiển thị thì khi menu liên kết đến nhóm và nhóm đã có sản phẩm nhưng sẽ không hiển thị sản phẩm ra ngoài website. Khi kích chọn, nhóm sản phẩm sẽ hiển thị ra ngoài trang chủ của website. Chỉ có tác dụng với trường hợp menu trái lấy từ nhóm sản phẩm. ( Trường hợp 1 bên dưới)

Lưu ý: Các trường :Tiêu đề hiển thị trên title, alt, nội dung hiển thị trong Description, nội dung hiển thị trong Keyword có thể để trống. Tuy nhiên nếu người quản trị điền đầy đủ thông tin thì google sẽ đánh giá cao nhóm sản phẩm hơn.

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên mục thành công”.

Đối với website sản phẩm sẽ có 2 trường hợp sau:”.

Trường hợp Trường hợp 1: Menu trái hiển thị nhóm sản phẩm, không cần qua bước tạo menu Trường hợp 2: Nhóm sản phẩm muốn hiển thị phải qua bước tạo menu.
Ưu điểm Không phải tạo menu, tiết kiệm thời gian, chỉ cần tạo nhóm sản phẩm sẽ hiển thị tại vị trí menu trái Có thể hiển thị theo nhu cầu của người quản trị .
Nhược điểm Menu trái chỉ hiển thị sản phẩm, không tạo được menu là trang nội dung hay tin tức. Với menu trái chỉ hiển thị sản phẩm thì sẽ tốn thêm thời gian tạo menu, liên kết đến nhóm sản phẩm.