K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị tin tức

Xóa tin

Chúng ta có 2 cách để xóa tin

+ Xóa từng tin một

+ Xóa nhiều tin cùng một lúc

Lưu ý: Nếu người quản trị không muốn tin hiển thị ra ngoài website thì không nhất thiết phải xóa các tin đó mà mà người quản trị có thể bỏ tích chọn vào checkbox hiển thị.

Xóa từng tin một

Trong màn hình quản trị danh sách tin xác định tin cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều tin một lúc

Từ màn mình quản trị nhóm tin, tích chọn những nhóm tin cần xóa và chọn button Xóa

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:Xóa thành công tin!!

Admin home sidebar