K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Quản lý bình luận

Quản lý bình luận nhằm ghi lại ý kiến của người quản trị dưới mỗi sản phẩm, tin tức của website. người quản trị có thể có những bình luận tốt cũng có thể có những bình luận chưa hay dành cho những sản phẩm, tin tức của website. Vì vậy, nhà quản trị có thể dễ dàng quản lý bình luận của người quản trị trong quản trị nhằm không ảnh hưởng đến sản phẩm của mình.

Vị trí của bình luận ngoài web

Phần bình luận nằm dưới sản phẩm, tin tức trên website

Admin home sidebar
Admin home sidebar