K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Thêm mới menu

Từ màn hình quản trị menu chọn button Thêm mới

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới menu xuất hiện. Sau khi điền thông tin, kích chọn Cập nhật menu sẽ được thêm thành công. Chọn Quay lại khi không muốn thêm.

Lưu ý: : Những trường bắt buộc phải nhập khi thực hiện thêm mới một menu:

 • + Tên menu
 • + Kiểu trang
 • + Vị trí
 • + Nội dung trang( Với kiểu trang là trang nội dung)

Admin home sidebar

Ý nghĩa của từng trường :

 • - Tên menu: người quản trị sẽ điền tên menu mà người quản trị muốn hiển thị ra ngoài website.
 • - Chọn cấp cha: Trước tiên người quản trị cần hiểu menu cấp cha là gì, menu con là gì? Menu cha là menu cao nhất, không có mục nào chứa nó mà nó có thể chưa được nhiều mục khác ( menu con).
 • Ví dụ:

Admin home sidebar

Vậy nếu người quản trị muốn thêm 1 menu cha thì phần chọn cấp cha sẽ không chọn. Còn nếu người quản trị muốn menu đó là con của menu nào thì chọn cấp cha cho nó:

Admin home sidebar

- Kiểu trang gồm có 3 kiểu trang :

 • + Kiểu trang liên kết : cho phép trỏ đến một Module nào đó: module trang chủ, module sản phẩm, module tin tức, module thư viện…..Khi kích chọn kiểu trang này sẽ cho phép người quản trị lựa chọn module mà mình muốn liên kết tới. Nếu là sản phẩm thì người quản trị sẽ chọn nhóm liên kết là Sản phẩm, nếu menu thuộc dạng tin tức thì chọn nhóm liên kết là Tin tức….
  Admin home sidebar

  Khi chọn xong Module liên kết, sẽ hiển thị thêm trường: chuyên mục liên kết để cho người quản trị lựa chọn. Ở đây, người quản trị sẽ chỉ đích danh nhóm sản phẩm hoặc nhóm tin,… mà mình muốn liên kết đến.

  Admin home sidebar
  Admin home sidebar
 • + Kiểu trang nội dung: Hiển thị nội dung người quản trị điền trong phần nội dung trang .
  Admin home sidebar

  Trên trang http://vmms.vn/ người quản trị chọn Menu Chúng tôi , Mục Giới thiệu công ty hoặc mục Văn hóa công ty người quản trị sẽ quan sát được nội dung bài viết. Và menu Mục Giới thiệu công ty, Văn hóa công ty được gọi là menu nội dung (có kiểu trang là Trang nội dung trong quản trị)

 • + Kiểu trang Url:

  Url viết tắt của từ Uniform Resource Locator (Định vị Tài nguyên thống nhất) được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. Khi kích vào menu có chứa url thì sẽ nhảy sang trang mới có url mà người quản trị mong muốn. Ví dụ: Trên trang http://vmms.vn/ người quản trị chọn Menu Khuyến mại mục Tặng website khi mua hosting sẽ hiển thị sang một trang mới, thì Menu Tặng website khi mua hosting là menu có kiểu trang Url .

  Ví dụ: Trên trang http://vmms.vn/ người quản trị chọn menu “Khuyến mại” mục “Tặng website khi mua hosting” thì trình duyệt sẽ hiển thị sang một trang mới. Menu “Tặng website khi mua hosting” là menu có kiểu trang url

  Admin home sidebar
  • - Tiêu đề hiển thị trên title:
   • +Nếu kiểu trang của menu là trang nội dung thì khi người quản trị điền trường “Tiêu đề hiển thị trên title:” với nội dung như nào thì trên website sẽ hiển thị đúng nội dung như vậy.
   • + Nếu kiểu trang của menu là trang liên kết thì menu đó liên kết đến nhóm nào thì Title sẽ là Title của nhóm đó. Ví dụ Menu đó liên kết đến nhóm Sản phẩm thì Title sẽ là Sản phẩm, Menu đó liên kết đến nhóm Tin tức thì Title sẽ là Tin tức.
  • - Nội dung hiển thị trong Description: Description là một đoạn mô tả ngắn tóm tắt nội dung của một trang web, bài viết, chủ đề topic… bất cứ một vấn đề nào đó. Nói đơn giản, description là câu trả lời cho câu hỏi: tại sao tôi phải quan tâm?. Đoạn mô tả ngắn này sẽ có tác dụng cho việc SEO bài viết hoặc SEO web.
  • - Nội dung hiển thị trong Keyword : Hiểu một cách đơn giản Keyword là những từ khóa. Cụm từ khóa bài viết được khai báo để các công cụ tìm kiếm như google tìm đến trang web của mình .

   Lưu ý: chỉ có trường Tiêu đề hiển thị trên title là hiển thị ngoài website có thể quan sát được, còn 2 trường còn lại không hiển thị ngoài website tuy nhiên người quản trị cũng có thể view code để kiểm tra bằng cách nhấn tổ hợp (Ctrl + U).

  • - Kiểu xuất hiện trang có 2 kiểu đó là Cùng trang và Trang mới:
   • + Chọn kiểu cùng trang thì khi kích chọn Tin tức ngoài website thì dữ liệu sẽ được load lên ngay trên trang đó.
   • + Chọn kiểu trang mới thì khi kích chọn menu Tin tức ngoài website, trính duyệt sẽ tự động nhảy sang tab mới load dữ liệu.
  • - Vị trí trang: Như đã trình bày ở phần vị trí của menu, vị trí trang chính là vị trí hiển thị của menu. Có 3 vị trí menu có thể xuất hiện đó là:
   • + Vị trí menu trên
   • + Vị trí menu trái
   • + Vị trí menu dưới
  • - Thứ tự:
   • Trường thứ tự sẽ cho phép nhập số thứ tự dưới dạng số nguyên: 1,2,3,…
   • Ý nghĩa: lưu vị trí của menu đó. Thứ tự càng nhỏ độ ưu tiên càng cao.
  • - Kích hoạt:

   Trường kích hoạt là một button, nếu tích chọn button này thì menu sẽ được hiện thị tại vị trí mà người quản trị đã chọn. Nếu không tích chọn button thì menu sẽ không hiển thị ra ngoài website.

   Ví dụ mẫu, thực hiện thêm mới menu trong 3 trường hợpsau:

   • + Menu hiển thị nội dung
   • + Menu liên kết đến Module tin tức
   • + Menu liên kết đến module sản phẩm.