K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Thêm mới nhóm sản phẩm hiển thị ngay trên website

Đối với một số mẫu khi thêm mới nhóm sản phẩm và tích chọn trường:”Hiển thị danh mục” ngoài website sẽ hiển thị luôn nhóm sản phẩm đó.

Ví dụ: : website có giao diện ban đầu như sau:

Admin home sidebar

Hướng dẫn thực hiện thêm mới nhóm sản phẩm “YAMAHA”, và nhóm này chứa nhóm “ Xe số”

Thêm mới nhóm sản phẩm là nhóm cha, hiển thị ngay trên website

Tạo nhóm cha “YAMAHA”

Từ màn hình thêm mới nhóm tin, điền đầy đủ thông tin như sau:

Admin home sidebar

Lưu ý: Phải kích chọn cả 2 button hiển thị và hiển thị danh mục, nhóm sản phẩm mới hiển thị ngoài website.

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên mục thành công”.

Admin home sidebar

Kết quả hiển thị ngoài website:

Admin home sidebar

Khi kích chọn menu”YAMAHA” :

Admin home sidebar

- Muốn kiểm tra nội dung của phần mô tả ngắn (description) và keyword. Tại màn hình khi kích chọn nhóm sản phẩm như hình ảnh bên trên nhấn tổ hợp phím (Ctrl+U) tiếp đến nhấn tổ hợp phím (Ctrl+F) và đánh vào ô tìm kiếm từ “description” người quản trị sẽ nhìn thấy được nội dung mô tả ngắn và từ khóa như hình vẽ:

Admin home sidebar

Thêm mới nhóm sản phẩm là nhóm con hiển thị ngay trên website.

Tạo nhóm “ Xe số” là nhóm con của “YAMAHA”

Từ màn hình quản trị nhóm sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm cần thêm thuộc nhóm nào, kích chọn

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới nhóm sản phẩm xuất hiện, điền đầy đủ thông tin và chọn Cập nhật

Admin home sidebar

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên tin thành công”.

Admin home sidebar

Kết quả hiển thị ngoài website

Admin home sidebar

Lưu ý: Khi đã tạo được các nhóm sản phẩm hiển thị menu trái, người quản trị nhập sản phẩm cho nhóm, sản phẩm sẽ hiển thị ngoài website đặc biệt người quản trị chú ý đến cách tổ chức nhóm sản phẩm (quan hệ cha con) vì cách hiển thị ở trong quản trị nhóm sản phẩm như nào sẽ hiển thị ngoài website như vậy.