K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Xóa nhóm sản phẩm

Có 2 cách để xóa nhóm sản phẩm

+ Xóa một nhóm sản phẩm

+ Xóa nhiều nhóm sản phẩm cùng một lúc

Xóa một nhóm sản phẩm

Trong màn hình quản trị nhóm sản phẩm xác định nhóm sản phẩm cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận :”Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?” đồng thời đưa ra cảnh báo sản phẩm thuộc nhóm đó cũng sẽ bị mất đi khi xóa nhóm.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều nhóm sản phẩm cùng một lúc

Từ màn mình quản trị nhóm tin, tích chọn những nhóm tin cần xóa và chọn button Xóa

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận :”Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?” đồng thời đưa ra cảnh báo sản phẩm thuộc nhóm đó cũng sẽ bị mất đi khi xóa nhóm.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công nhóm chuyên mục!!

Admin home sidebar