K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Thành viên đăng ký

Xóa thành viên đăng ký

Có 2 cách để xóa thành viên đăng ký :

+ Xóa từng thành viên đăng ký .

+ Xóa nhiều thành viên đăng ký cùng một lúc.

Xóa từng thành viên đăng ký

Tại màn hình danh sách thành viên đăng ký, người quản trị xác định thành viên nào cần xóa và chọn biểu tượng Admin home sidebar ở cột chức năng .

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận có chắc chắn muốn xóa thông tin được chọn hay không ? .

Admin home sidebar

+ Chọn nút Đồng ý thành viên đó sẽ được xóa

+ Chọn nút Hủy sẽ quay trở về màn hình danh sách thành viên.

- Sau khi chọn nútĐồng ý , hệ thống sẽ xóa và hiển thị thông báo “ Xóa thành công !”

Admin home sidebar

Xóa nhiều thành viên đăng ký cùng một lúc

- Tại màn hình danh sách các thành viên, người quản trị có thể tích chọn những thành viên cần xóa và chọn nút Xóa

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận có chắc chắn muốn xóa thông tin được chọn hay không ? .

Admin home sidebar

+ Chọn nút Đồng ý thành viên đó sẽ được xóa

+ Chọn nút Hủy sẽ quay trở về màn hình danh sách thành viên.

- Sau khi chọn nútĐồng ý , hệ thống sẽ xóa và hiển thị thông báo “ Xóa thành công !”

Admin home sidebar