K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Khái Niệm Menu

Hiểu một cách đơn giản Menu là một danh sách các lựa chọn, và menu của website cũng vậy nó là tập hợp danh sách để cho người dùng có thể lựa chọn.

Vị trí xuất hiện của menu

Tại website, menu có thể xuất hiện ở những vị trí:

- Bên trên (Lựa chọn vị trí trang là menu trên trong quản trị)

- Bên dưới (Lựa chọn vị trí trang là menu dưới trong quản trị). Tuy nhiên, phần menu dưới thường được ẩn đi, tùy từng website mục menu dưới mới được hiển thị ra bên ngoài web. người quản trị muốn hiển thị menu dưới có thể gửi yêu cầu để công ty Vmms hỗ trợ.

- Bên trái hoặc bên phải (Lựa chọn vị trí trang là menu trái trong quản trị)

Admin home sidebar