K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị thư viện

Nhóm Thư viện

Tác dụng của việc phân nhóm cho thư viện

Việc phân nhóm cho thư viện giúp người quản trị có thể dễ dàng quản lý các mục thư viện.

Thao tác Nhóm thư viện

người quản trị dễ dàng quản trị nhóm thư viện thông qua 3 chức năng chính: Thêm mới, sửa, xóa.

Để bắt đầu thao tác người quản trị làm như sau:

- Từ màn hình trang chủ quản trị-> Thư viện -> Nhóm thư viện

Admin home sidebar

- Màn hình quản trị nhóm thư viện xuất hiện :

Admin home sidebar