K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Xóa menu

Có 2 cách để xóa menu:

+ Xóa một menu

+ Xóa nhiều menu cùng một lúc

Lưu ý: Khi tạm thời không muốn hiển thị menu ra ngoài website ngoài cách xóa menu, người quản trị có thể không kích chọn trạng thái hiển thị của menu.

Xóa một menu

Từ màn hình quản trị danh sách menu xác định menu cần xóa chọn biểu tượngAdmin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công menu !!

Admin home sidebar

Xóa nhiều menu cùng 1 lúc

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn.

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công menu !!

Admin home sidebar