K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Cấu hình sản phẩm

Cấu hình sản phẩm cho phép người quản trị có thể thay đổi số lượng sản phẩm , dạng hiển thị tin ngoài giao diện website .

Tại màn hình Trang chủ quản trị -> Cấu hình -> Cấu hình sản phẩm :

Admin home sidebar

Cấu hình hiển thị sản phẩm

Admin home sidebar

Số sản phẩm / trang

Là cài đặt số lượng sản phẩm của nhóm sản phẩm được hiển thị trên 1 trang , nếu người quản trị không có cấu hình thay đổi thì hệ thống sẽ mặc định là 10 sản phẩm trên 1 trang.

Ví dụ : Cho hiển thị 8 sản phẩm trên 1 trang :

- Trong trang quản trị : người quản trị sẽ điền “ Số sản phẩm / trang ” là 8 và nhấn nút Cập nhật như hình ảnh dưới đây

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

- Người dùng truy cập website click nhóm sản phẩm ở danh mục menu, sẽ hiển thị 8 sản phẩm trên 1 trang . Nếu sản phẩm của nhóm sản phẩm đó có số lượng sản phẩm nhiều hơn 8 sản phẩm thì website sẽ xuất hiện phân trang ở dưới. Kết quả như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Số sản phẩm / dòng

Là cài đặt số lượng sản phẩm của nhóm sản phẩm được hiển thị trên 1 dòng , nếu người quản trị không thay đổi cấu hình thì hệ thống sẽ mặc định là 3 sản phẩm trên 1 dòng.

Ví dụ : Cho hiển thị 4 sản phẩm trên 1 dòng :

- Trong trang quản trị : người quản trị sẽ điền “ Số sản phẩm / dòng ” là 4 và nhấn nút Cập nhật như hình ảnh dưới đây

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

- Tất cả các trang( gồm : Sản phẩm mới, Nhóm sản phẩm ). Sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm) số sản phẩm hiển thị trên dòng sẽ là 4 sản phẩm , kết quả như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm trang chủ

Là cài đặt số lượng sản phẩm của nhóm sản phẩm hiển thị trang chủ, nếu người quản trị không thay đổi cấu hình thì hệ thống sẽ mặc định hiển thị là 3 sản phẩm .

Ví dụ : Cho hiển thị 8 sản phẩm của nhóm sản phẩm hiển thị trang chủ:

- Trong trang quản trị : người quản trị sẽ điền “ Sản phẩm trang chủ ” là 8 và nhấn nút Cập nhật như hình ảnh dưới đây

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

- Sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm hiển thị trang chủa là 8 sản phẩm , kết quả như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm mới

Là cài đặt số lượng sản phẩm mới đăng được hiển thị ngoài trang chủ, nếu người quản trị không thay đổi cấu hình thì hệ thống sẽ mặc định hiển thị là 5 sản phẩm .

Ví dụ : Cho hiển thị 16 sản phẩm mới ở trang chủ:

- Trong trang quản trị : người quản trị sẽ điền “ Sản phẩm mới ” là 16 và nhấn nút Cập nhật như hình ảnh dưới đây

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả hiển thị như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm bán chạy

Là cài đặt số lượng sản phẩm bán chạy được hiển thị ngoài website. Nếu người quản trị không thay đổi cấu hình thì hệ thống sẽ mặc định hiển thị là 5 sản phẩm .

Ví dụ : Cho hiển thị 2 sản phẩm bán chạy ở trang chủ:

- Trong trang quản trị : người quản trị sẽ điền “ Sản phẩm bán chạy ” là 2 và nhấn nút Cập nhật như hình ảnh dưới đây

Admin home sidebar

Cập nhật thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo : “ Cập nhật cấu hình thành công !!”

Kết quả hiển thị như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Phân trang sản phẩm mới

Tổng số sản phẩm mới lớn hơn so với số sản phẩm mới trong cấu hình cài đặt.Nếu người quản trị tích vào ô “Phân trang sản phẩm mới ” thì trên website mục “ Sản phẩm mới ” sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm mới và có xuất hiện phân trang .

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Nếu người quản trị không tích vào ô “Phân trang sản phẩm mới ” thì trên website sẽ chỉ hiển thị số sản phẩm mới được cài đặt theo cấu hình và không có phân trang.

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm hiển thị theo

Tại hệ thống quản trị , người quản trị có thể cài đặt 2 kiểu hiển thị:

▪ Theo cột :

Admin home sidebar

▪ Theo dòng

Hiển thị trang chủ

Người quản trị có thể cài đặt nhóm sản phẩm hiển thị trang chủ theo 2 kiểu :

▪ Sản phẩm theo nhóm :

▪ Nhóm con theo nhóm cha:

Hiển thị trang sản phẩm

Là cài đặt cấu hình hiển thị sản phẩm tại trang sản phẩm . Người quản trị có 2 lựa chọn hiển thị :

▪ Tất cả sản phẩm .

▪ Sản phẩm theo nhóm con ( nếu có ).

Hiển thị trang sản phẩm với lựa chọn là “ Tất cả sản phẩm ”

Với lựa chọn cài đặt là “ Tất cả sản phẩm ” . Người truy cập website kích vào nhóm danh mục sản phẩm cha sẽ hiển thị tất cả sản phẩm thuộc cả nhóm cha và nhóm con.

Trong quản trị : Người quản trị sẽ chọn “ Tất cả sản phẩm ” và chọn nút Cập nhật

Admin home sidebar

Ví dụ: Hệ thống website có nhóm sản phẩm danh mục cha menu trái là “ Thời trang nam” và nhóm sản phẩm danh mục con menu “ Quần Jean ” và “ Áo khoác nam ”. Khi người dùng click vào danh mục “ Thời trang nam ” thì sẽ hiển thị ra tất cả các sản phẩm.Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Hiển thị trang sản phẩm với lựa chọn là “ Sản phẩm theo nhóm con ( nếu có)”

Với lựa chọn cài đặt là “ Tất cả sản phẩm ” . Người truy cập website kích vào nhóm danh mục sản phẩm cha sẽ hiển thị tất cả sản phẩm thuộc cả nhóm cha và nhóm con.

Trong quản trị : Người quản trị sẽ chọn “ Sản phẩm theo nhóm con ( nếu có ) ” và chọn nút Cập nhật

Admin home sidebar

Ví dụ : Hệ thống website có nhóm sản phẩm danh mục cha menu trái là “ Thời trang nam” và nhóm sản phẩm danh mục con menu “ Quần Jean ” và “ Áo khoác nam ”. Khi người dùng click vào danh mục con nào thì sẽ hiển thị sản phẩm của danh mục con đó. Tuy nhiên khi click vào danh mục cha “ Thời trang nam ” thì sẽ không hiển thị gì . Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Sp sắp xếp theo

Sản phẩm trong mỗi nhóm sẽ được sắp xếp theo các thứ tự : Mới nhất, Tên A-Z, Tên Z-A, Giá tăng dần, Giá giảm dần.

Sản phẩm sắp xếp theo Mới nhất :

Khi người quản trị chọn sắp xếp theo “ Mới nhất” thì trên website sẽ hiển thị lần lượt sản phẩm mới được đăng trong danh sách sản phẩm.

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm sắp xếp theo Tên A-Z:

Khi người quản trị chọn sắp xếp theo “Tên A-Z” thì trên website sẽ hiển thị lần lượt sản phẩm được sắp xếp theo tên từ A- Z.

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm sắp xếp theo Tên Z-A:

Khi người quản trị chọn sắp xếp theo “Tên Z-A” thì trên website sẽ hiển thị lần lượt sản phẩm được sắp xếp theo tên từ Z-A.

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm Giá tăng dần:

Khi người quản trị chọn sắp xếp theo “Giá tăng dần” thì trên website sẽ hiển thị lần lượt sản phẩm có giá bán theo thứ tự sắp xếp tăng dần.

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Sản phẩm Giá giảm dần:

Khi người quản trị chọn sắp xếp theo “Giá giảm dần” thì trên website sẽ hiển thị lần lượt sản phẩm có giá bán theo thứ tự sắp xếp giảm dần.

Admin home sidebar

Kết quả trên website hiển thị như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

Đăng ký/ đăng nhập mua hàng

Khi người quản trị tích ô “ Đăng ký/ đăng nhập mua hàng ” thì trên website người tiêu dùng muốn đặt hàng cần phải có tài khoản đăng nhập vào hệ thống website .

Admin home sidebar

Nếu người tiêu dùng chưa đăng nhập, hệ thống sẽ gửi thông báo như hình dưới đây

Admin home sidebar

Cấu hình cổng thanh toán Bảo Kim

Cổng thanh toán trực tuyến Bảo Kim trực thuộc Công ty Cổ phần TMĐT Bảo Kim, đơn vị chủ quản là Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam. được xây dựng theo mô hình hệ thống thanh toán Paypal, Moneybookers, ... phục vụ thanh toán trực tuyến tại Việt Nam.

Bảo Kim đóng vai trò là cầu nối giữa người mua và người bán hỗ trợ Thanh toán trực tuyến và Chuyển tiền trực tuyến giữa hai bên.

Người quản trị truy cập vào trang Bảo Kim “ https://www.baokim.vn ”đăng ký tài khoản .

Tại trang quản trị người quản trị tích ô “ Kích hoạt thanh toán ”, điền thông tin “ Email thanh toán , Mã erchant site, Mật khẩu” và click nút Cập nhật .

Admin home sidebar

Khi người quản trị đặt mua hàng chọn hình thức thanh toán Bảo Kim, giao dịch thanh toán sẽ thông qua Bảo Kim nhanh gọn mà an toàn .

Admin home sidebar

Cấu hình cổng thanh toán ngân lượng

Cũng tương tự giống với cổng thanh toán Bảo Kim. Cổng thanh toán ngân lượng đóng vai trò là cầu nối giữa người mua và người bán hỗ trợ Thanh toán trực tuyến và Chuyển tiền trực tuyến giữa hai bên.

Người quản trị truy cập vào trang ngân lượng “https://www.nganluong.vn ”đăng ký tài khoản .

Tại trang quản trị, người quản trị tích ô “ Kích hoạt thanh toán ”, điền thông tin “ Email thanh toán , Mã erchant site, Mật khẩu” và click nút Cập nhật .

Admin home sidebar

Khi người quản trị đặt mua hàng chọn hình thức thanh toán Ngân Lượng, giao dịch thanh toán sẽ thông qua Ngân Lượng nhanh gọn mà an toàn .

Admin home sidebar

Lưu ý : Người quản trị có thể thay đổi cấu hình nhiều mục cùng 1lúc và nhấn nút Cập nhật .