K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Liên hệ, phản hồi

Liên hệ, phản hồi nhằm lưu lại thông tin liên hệ của người quản trị muốn gửi đến nhà quản trị website nhằm giúp nhà quản trị có thể biết được những ý kiến của khách hàng về sản phẩm của mình.

Vị trí của liên hệ, phản hồi ngoài web

Liên hệ thường nằm ở menu trên (Lựa chọn trong trang quản trị ở vị trí trang là menu trên), menu trái (Lựa chọn trong trang quản trị ở vị trí trang là menu trái)

Liên hệ được tạo trong trang quản trị ở vị trí Quản trị menu với Kiểu trang là trang liên kết và Nhóm liên hệ là Liên hệ.

Khi chọn Liên hệ ngoài website sẽ hiển thị ra form như hình dưới.

Admin home sidebar
Admin home sidebar

Thao tác trong trang quản trị

Khi người quản trị nhập nội dung liên hệ ở ngoài website thì thông tin yêu cầu của khách hàng sẽ được lưu lại tại Quản trị->Liên hệ, phản hồi trong trang admin với form như:

Admin home sidebar

Xem liên hệ, phản hồi

Nhà quản trị website có thể xem thông tin và nội dung liên hệ của người quản trị bằng cách chọn vào biểu tượng “Sửa” [ Admin home sidebar], khi đó sẽ xuất hiện màn hình:

Admin home sidebar

Khi muốn quay lại trang trước, nhà quản trị có thể chọn nút “Quay lại” (như trên), đồng thời Trạng thái ở ngoài danh sách phả hồi sẽ chuyển sang trạng thái là “Đã xem”

Xóa liên hệ, phản hồi

Nhà quản trị có thể xóa thông tin liên hệ, phản hồi của người quản trị bằng cách chọn vào biểu tượng “Xóa” [ Admin home sidebar] tại dòng của người quản trị muốn xóa

Admin home sidebar

Khi chọn biểu tượng “Xóa”, hệ thống sẽ đưa ra thông báo.

Admin home sidebar

• Khi chọn “Đồng ý”: thông tin liên hệ của người quản trị sẽ bị xóa, hệ thống sẽ thông báo

Admin home sidebar

• Khi chọn “Hủy”: thông tin sẽ được giữ lại, quay lại danh sách liên hệ, phản hồi

Xóa nhiều hơn 1 liên hệ, phản hồi

Khi muốn xóa nhiều hơn 1 thông tin liên hệ, phản hồi, nhà quản trị tích chọn vào người quản trị muốn xóa và chọn vào nút “Xóa” bên trên

Admin home sidebar

Khi chọn biểu tượng “Xóa”, hệ thống sẽ đưa ra thông báo.

Admin home sidebar

• Khi chọn “Đồng ý”: thông tin liên hệ của người quản trị sẽ bị xóa, hệ thống sẽ thông báo

Admin home sidebar

• Khi chọn “Hủy”: thông tin sẽ được giữ lại, quay lại danh sách liên hệ, phản hồi