K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Sửa sản phẩm

Mục đích sửa sản phẩm

Thay đổi một hoặc một số thông tin của sản phẩm: tên, mã sản phẩm, giá bán, giá niêm yết, thay đổi tình trạng còn hàng hay hết hàng của sản phẩm, cấu hình SEO, tính năng sản phẩm,…..

Có 2 cách để sửa sản phẩm:

+ Sửa trực tiếp tại màn hình quản lý danh sách sản phẩm.

+ Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Sửa trực tiếp bên ngoài tại màn hình quản trị danh sách sản phẩm

Màn hình trang chủ quản trị-> Sản phẩm-> Danh sách sản phẩm.

người quản trị có thể chỉnh sửa trực tiếp các trường: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, giá niêm yết, thứ tự, kích hoạt hay không kích hoạt sản phẩm, chọn hay bỏ chọn sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy, sản phẩm khuyến mại.

Admin home sidebar

- Khi người quản trị sửa các trường: mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá niêm yết, giá bán, thứ tự thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo:” Cập nhật thành công”.

Admin home sidebar

- Khi người quản trị sửa các trường:Sản phẩm nổi bật, sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy, sản phẩm khuyến mại, trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt sản phẩm thì hệ thống sẽ load lại trang để cập nhật trạng thái.

Kích chọn biểu tượng sửa

Từ màn hình quản trị danh sách sản phẩm xác định sản phẩm cần sửa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Sau khi thay đổi thông tin, kích chọn Cập nhật . Nếu không muốn thay đổi thông tin kích chọn nút Quay lại

Admin home sidebar

Chọn cập nhật, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật sản phẩm thành công

Admin home sidebar

Lưu ý: Khi người quản trị chọn sửa sản phẩm và sửa mục “Thông tin tùy chọn” người quản trị sửa xong phải nhấn Save tab trước khi nhấn Cập nhật. Nếu không chọn Save tab khi cập nhật, hệ thống không lưu những thay đổi trong những Tab thuộc mục “ Thông tin tùy chọn” người quản trị vừa sửa.