K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị Thành viên

Thành viên quản trị là gì ?

Thành viên quản trị là những thành viên được thao tác và làm việc trong hệ thống quản trị website. Tuy nhiên , theo đặc thù của công việc mỗi người ta sẽ phân quyền cho thành viên đó.

Thao tác Thành viên quản trị

người quản trị có thể dễ dàng quản lý các thành viên quản trị thông qua 3 chức năng chính : Thêm mới, Sửa , Xóa .

Để bắt đầu thao tác người quản trị làm như sau :

- Từ màn hình Trang chủ quản trị -> Thành viên -> Thành viên quản trị

Admin home sidebar

- Sau đó, màn hình Danh sách thành viên quản trị sẽ xuất hiện :

Admin home sidebar