K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Sửa nhóm sản phẩm

Mục đích sửa nhóm sản phẩm

Thay đổi một số thông tin như: Thay đổi nhóm cha, tên nhóm sản phẩm, tiêu đề hiển thị trên title, nội dung description, keyword, số thứ tự, thay đổi các trạng thái hiển thị của nhóm sản phẩm.

Có 2 cách để sửa nhóm sản phẩm:

+ Sửa trực tiếp tại màn hình quản lý nhóm sản phẩm

+ Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Sửa trực tiếp bên ngoài tại màn hình quản trị danh sách tin

Màn hình trang chủ quản trị-> Sản phẩm-> Nhóm sản phẩm.

người quản trị có thể chỉnh sửa trực tiếp các trường: tên nhóm sản phẩm, thay đổi nhóm cha cho nhóm sản phẩm, thay đổi thứ tự, trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt nhóm sản phẩm.

Admin home sidebar

Sau khi chỉnh xong, trỏ chuột ra ngoài ô, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu vừa sửa và hiển thị thông báo:” Cập nhật thành công”.

Admin home sidebar

Kích chọn biểu tượng sửa

Từ màn hình quản lý nhóm sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm cần sửa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Màn hình sửa xuất hiện.

Sau khi thay đổi thông tin, kích chọn Cập nhật . Nếu không muốn thay đổi thông tin kích chọn nút Quay lại

Admin home sidebar

Chọn cập nhật, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật chuyên mục thành công

Admin home sidebar