K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Thao tác với Menu

người quản trị có thể dễ dàng quản trị menu thông qua 3 chức năng chính: thêm mới, sửa, xóa.

Để bắt đầu thao tác người quản trị làm như sau:

Từ màn hình trang chủ quản trị Click vào Danh mục, chọn quản trị menu

Admin home sidebar

Màn hình quản trị menu xuất hiện

Admin home sidebar