K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị tin tức

Sửa nhóm tin

Mục đích sửa nhóm tin

Thay đổi một số thông tin như: Thay đổi nhóm cha, tên nhóm tin, tiêu đề hiển thị trên title, nội dung description, keyword, số thứ tự, trạng thái hiển thị hay không hiển thị.

Có 2 cách để sửa nhóm tin:

+ Sửa trực tiếp tại màn hình quản lý nhóm tin

+ Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Sửa trực tiếp bên ngoài tại màn hình quản trị nhóm tin.

Màn hình trang chủ quản trị-> Tin tức-> Nhóm tin.

người quản trị có thể chỉnh sửa trực tiếp các trường: Tên nhóm, chọn lại cấp cha cho nhóm tin, thay đổi số thứ tự và thay đổi trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt nhóm tin.

Admin home sidebar

Sau khi chỉnh xong, trỏ chuột ra ngoài ô, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu vừa sửa sửa và hiển thị thông báo:”Cập nhật thành công”.

Admin home sidebar

Kích chọn biểu tượng sửa

Từ màn hình quản lý nhóm tin xác định nhóm tin cần sửa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Màn hình sửa xuất hiện.

Admin home sidebar

Sau khi thay đổi thông tin, kích chọn Cập nhật . Nếu không muốn thay đổi thông tin kích chọn nút Quay lại

Admin home sidebar

Chọn cập nhật, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật chuyên mục thành công

Admin home sidebar