K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Thành viên đăng ký

Đăng ký thành viên

Thành viên đăng ký là những người truy cập website. Khi muốn đặt hàng cần phải có tài khoản thành viên của hệ thống. Để đăng ký thành viên tài khoản , truy cập website và click vào phần Đăng ký

Admin home sidebar

Sau đó, sẽ xuất hiện Form để người quản trị điền các thông tin và nhấn nút Đăng ký

Admin home sidebar

Lưu ý : Nhập đúng định dạng của Email ( abcd@efgh.xyz) khi đặt hàng thông tin hóa đơn mua hàng sẽ được hệ thống website tự động gửi về Email đó để xác nhận. Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu bắt buộc phải trùng nhau.

Nhấn nút Đăng ký , hệ thống sẽ có thông báo “ Đăng ký thành công ! ”

Admin home sidebar

Thành viên nhấn nút OK hệ thống sẽ chuyển đến form đăng nhập .

Sau khi đăng ký thành viên thành công , tất cả thông tin sẽ được thêm vào hệ thống. Người quản trị sẽ quản lý được tất cả các thành viên đăng ký tại danh sách thành viên đăng ký . Từ màn hình Trang chủ quản trị -> Thành viên -> Thành viên đăng ký :

Admin home sidebar

Lưu ý : Người quản trị có quyền được xem thông tin tài khoản thành viên đăng ký và xóa thành viên đăng ký không được phép sửa thông tin thành viên tài khoản.