K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Mục đích việc sửa menu

Thay đổi một hoặc một số thông tin như: tên menu, cấp cha của menu đó, kiểu trang, tiêu đề hiển thị trên title, Nội dung hiển thị trong description, nội dung hiển thị trong keyword, kiểu xuất hiện trang, vị trí menu, số thứ tự, và trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt của menu.

Có 2 cách để sửa menu:

+ Sửa trực tiếp tại màn hình quản trị menu

+ Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Sửa menu trực tiếp bên ngoài ở màn hình quản trị menu

Người quản trị có thể sửa các trường thông tin: Tên menu, chọn lại cấp cha cho menu đó, thay đổi thứ tự, chọn hay bỏ trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt ( nếu chọn kích hoạt menu đó sẽ được hển thị ra ngoài website).

Admin home sidebar

Sau khi sửa, trỏ chuột ra ngoài ô, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu vừa sửa. và hiển thị thông báo: ” Cập nhật tên trường thành công”.

Admin home sidebar

Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Từ màn hình quản trị menu, xác định menu cần sửa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Người quản trị có thể sửa các trường thông tin: tên menu, chọn lại cấp cha cho menu đó,thay đổi kiểu trang, thay đổi module liên kết, nhóm liên kết, tiêu đề hiển thị title, mô tả ngắn (description), từ khóa(keyword), vị trí của menu, thay đổi thứ tự, chọn hay bỏ trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt.

Sau khi thay đổi thông tin, kích chọn Cập nhật. >. Nếu không muốn thay đổi thông tin kích chọn nút Quay lại.

Admin home sidebar

Hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật menu thành công !!

Admin home sidebar