K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị thư viện

Nhóm Thư viện

Sửa nhóm thư viện

Với những nhóm thư viện được tạo từ trước , vì một số lý do nào đó mà ta muốn thay đổi một số thông tin cho nhóm thư viện đó như : tên nhóm thư viện , chuyên mục cấp cha , tiêu đề, nội dung ,…

- Có 2 cách để sửa nhóm thư viện :

+ Cách 1: Sửa đổi trực tiếp trên màn hình quản trị nhóm thư viện

+ Cách 2: Sửa chi tiết trong từng nhóm thư viện bằng cách click vào biểu tượngAdmin home sidebar

Sửa đổi trực tiếp trên màn hình quản trị nhóm thư viện

- Tại màn hình quản lý nhóm thư viện , người quản trị có thể trực tiếp sửa đổi : tên nhóm thư viện, Thứ cấp nhóm cha cho nhóm thư viện , thứ tự hiển thị nhóm thư viện

Admin home sidebar

- Sau khi thay đổi thông tin dữ liệu trong ô text, người quản trị di chuột ra ngoài ô text đó thì hệ thống sẽ tự động cập nhật và hiển thị một thông báo : “ Cập nhật tên trường thành công

Ví dụ : Thay đổi tên nhóm thư viện con “ Ảnh ” thành tên “ Ảnh – đẹp ” ta sẽ được kết quả như hình dưới đây :

Admin home sidebar

Sửa đổi chi tiết trong từng nhóm thư viện

Tại màn hình quản lý nhóm thư viện , người quản trị click vào biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Sau đó, sẽ xuất hiện màn hình sửa nhóm thư viện. người quản trị , sẽ thay đổi các thông tin dữ liệu theo ý mình, rồi nhấn nút Cập nhật , nếu không muốn thay đổi nhóm thư viện thì nhấn nút Quay lại.

Admin home sidebar

Chọn cập nhật, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật chuyên mục thành công

Admin home sidebar