K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Chức năng xóa bình luận

Xóa 1 bình luận

Tại Danh sách bình luận, khi không muốn lưu thông tin bình luận của người quản trị , nhà quản trị có thể xóa thông tin đó bằng cách chọn vào biểu tượng “Xóa” [ Admin home sidebar] tại dòng của khách hàng muốn xóa như:

Admin home sidebar

Khi chọn, hệ thống sẽ thông báo

Admin home sidebar

• “Đồng ý”, hệ thống sẽ xóa nội dung bình luận của người quản trị đó

• “Hủy”: thông tin không bị xóa, quay lại trang Danh sách bình luận

Xóa nhiều hơn 1 bình luận

Tại Danh sách bình luận, nhà quản trị có thể xóa nhiều hơn 1 bình luận của người quản trị bằng cách tích chọn vào ô người quản trị muốn xóa và chọn vào nút “Xóa” bên trên

Admin home sidebar

Sau khi chọn “Xóa”, hệ thống sẽ thông báo

Admin home sidebar

• “Đồng ý”, hệ thống sẽ xóa nội dung bình luận của người quản trị đó

• “Hủy”: thông tin không bị xóa, quay lại trang Danh sách bình luận