K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị menu

Thêm mới menu liên kết đến Module tin tức

Điều kiện để các bài tin hiên thị ra ngoài website:

  • 1. Phải có nhóm tin “ Tin tức thời trang trong nước”
  • 2. Nhóm tin muốn liên kết đến phải có bài đăng . Cụ thể với ví dụ này thì nhóm Tin tức thời trang trong nước phải có bài tin trong đó.

Cách kiểm tra:

Trang quản trị->Tin tức-> Nhóm tin

Admin home sidebar

Xem thêm mới nhóm tin tại Thêm mới nhóm tin

Trang quản trị->Tin tức-> Danh sách tin

Admin home sidebar

Xem thêm mới nhóm tin tại Thêm mới tin

Ví dụ : Thêm mới menu trên “TIN TỨC & SỰ KIỆN” như ảnh sau:

Từ màn hình quản trị menu, chọn button Thêm mới. Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn Cập nhật, chọn Quay lại khi không muốn thêm.

Admin home sidebar

Hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Thêm mới menu thành công

Admin home sidebar

Kết quả hiển thị ngoài website

Admin home sidebar

- Vị trí hiển thị của trường Tiêu đề hiển thị trên title: Vì menu “TIN TỨC & SỰ KIỆN” liên kết đến module tin tức nên title sẽ hiển thị là “Tin tức”

- Muốn kiểm tra xem Description và Keyword của menu có hiển thị hay không, tại menu “TIN TỨC & SỰ KIỆN” như hĩnh vẽ trên, nhấn tổ hợp phím (Ctrl+ U). Sau đó nhấn tiếp tổ hợp (Ctrl+ F) nhập vào ô text từ ”Description”

Kết quả trả về như sau:

Admin home sidebar