K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị quảng cáo

Các vị trí quảng cáo

Trên 1 webssite thường có những vị trí quảng cáo như: banner, slie giữa trang, slie cuối trang quảng cáo trái, quảng cáo phải, trượt cạnh trái, trượt cạnh phải, Popup trang chủ, popup góc.

Hình ảnh sau sẽ mô tả vị trí của từng loại quảng cáo

Admin home sidebar

Popup trang chủ: Khi người quản trị thêm quảng cáo, chọn vị trí popup trang chủ và để trạng thái hiển thị thì khi truy cập trang web sẽ hiển thị như sau:

Admin home sidebar

Popup góc phải: Khi người quản trị thêm mới quảng cáo chọn vị trí popup góc phải và để chế độ hiển thị thì khi vào trang web sẽ xuất hiện hình ảnh vừa thêm ở vị trí như sau:

Admin home sidebar