K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị

Chức năng sửa

Từ danh sách bình luận, nhà quản trị website có thể chỉnh sửa thông tin của người quản trị bằng cách chọn vào biểu tượng “Sửa” [Admin home sidebar ], tại dòng của người quản trị muốn thay đổi. Khi đó sẽ hiển thị Thông tin bình luận:

Admin home sidebar

Sau khi chỉnh sửa, nhà quản trị chọn “Cập nhật” để lưu thông tin, khi đó hệ thống sẽ thông báo:

Admin home sidebar

Khi muốn quay lại Danh sách bình luận, chọn “Quay lại”