K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị Thành viên

Xóa thành viên quản trị

Có 2 cách để xóa thành viên quản trị :

+ Xóa từng thành viên quản trị

+ Xóa nhiều thành viên quản trị cùng một lúc.

Lưu ý : người quản trị không cho thành viên nào đó đăng nhập vào hệ thống không nhất thiết là phải xóa thành viên, Admin có thể bỏ dấu tích ở ô kích hoạt.

Xóa từng thành viên quản trị

- Tại màn hình danh sách thành viên quản trị, người quản trị Admin xác định thành viên nào cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar ở cột chức năng .

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận có chắc chắn muốn xóa thông tin được chọn hay không ? chọn nút Đồng ý thành viên đó sẽ được xóa, chọn nút Hủysẽ quay trở về màn hình danh sách thành viên

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều thành viên cùng một lúc

- Tại màn hình danh sách các thành viên, người quản trị có thể tích chọn những thành viên cần xóa và chọn nútXóa

Admin home sidebar

- Sau đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận có chắc chắn muốn xóa thông tin được chọn hay không ? chọn nút Đồng ý thành viên đó sẽ được xóa, chọn nút Hủysẽ quay trở về màn hình danh sách thành viên

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar