K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Xóa tính năng sản phẩm

Có 2 cách để xóa tính năng sản phẩm

+ Xóa một tính năng

+ Xóa nhiều tính năng cùng một lúc

Lưu ý: Nếu người quản trị không muốn hiển thị tính năng sản phẩm thì không nhất thiết phải xóa nhóm đó mà người quản trị bỏ tích chọn vào checkbox hiển thị.

Xóa một tính năng

Trong màn hình quản trị tính năng sản phẩm xác định tính năng cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?”

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều tính năng cùng một lúc

Từ màn mình quản trị danh sách tính năng sản phẩm, tích chọn những tính năng cần xóa và chọn button Xóa

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn?”

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công nhóm chuyên mục!!

Admin home sidebar