K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Nhómsản phẩm

Thêm mới nhóm sản phẩm, khi muốn hiển thị ra ngoài website phải qua bước tạo menu.

Trường hợp này thực hiện thêm mới giống trường hợp trên, chỉ khác một chi tiết đó là không kích chọn button “Hiển thị danh mục”. Khi muốn nhóm sản phẩm hiển thị ra ngoài website, người quản trị phải tạo menu và liên kết đến đúng nhóm sản phẩm.

1 Hướng dẫn tạo nhóm sản phẩm là nhóm cha

Từ màn hình quản trị nhóm sản phẩm chọn buttonThêm mới

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới nhóm sản phẩm xuất hiện, điền đầy đủ thông tin và kích chọn Cập nhật tin sẽ được thêm thành công. Chọn Quay lại khi không muốn thêm.

Admin home sidebar
Admin home sidebar

Muốn nhóm sản phẩm hiển thị lên website, người quản trị tạo menu và liên kết đến đúng nhóm sản phẩm.

Thêm mới nhóm sản phẩm là nhóm con

Từ màn hình quản trị nhóm sản phẩm, xác định nhóm sản phẩm cần thêm sẽ thuộc nhóm nào, kích chọn

Admin home sidebar

Màn hình thêm mới nhóm sản phẩm xuất hiện, điền đầy đủ thông tin và chọn Cập nhật

Admin home sidebar

Khi nhấn Cập nhật hệ thống sẽ thông báo:” Thêm mới chuyên tin thành công”.

Admin home sidebar

Khi muốn nhóm sản phẩm hiển thị lên website, người quản trị tạo menu và liên kết đến đúng nhóm sản phẩm.