K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị sản phẩm

Sửa tính năng sản phẩm

Mục đích sửa tính năng sản phẩm

Thay đổi một số thông tin như: Thay đổi nhóm cha, tên tính năng, số thứ tự, ảnh đại diện tính năng, mã thuộc tính, trạng thái hiển thị hay không hiển thị của tính năng đó.

Có 2 cách để sửa tính năng sản phẩm:

+ Sửa trực tiếp tại màn hình quản lý tính năng sản phẩm

+ Kích chọn biểu tượng sửa Admin home sidebar

Sửa trực tiếp bên ngoài tại màn hình quản trị tính năng sản phẩm

Màn hình trang chủ quản trị-> Sản phẩm-> Tính năng sản phẩm.

người quản trị có thể chỉnh sửa trực tiếp các trường: tên tính năng, số thứ tự, trạng thái kích hoạt hay không kích hoạt tính năng đó.

Admin home sidebar

Sau khi chỉnh xong, trỏ chuột ra ngoài ô, hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu vừa sửa và hiển thị thông báo:” Cập nhật thành công”.

Admin home sidebar

Kích chọn biểu tượng sửa

Từ màn hình quản trị danh sách tính năng sản phẩm xác định tính năng cần sửa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Màn hình sửa xuất hiện

Admin home sidebar

Sau khi thay đổi thông tin, kích chọn Cập nhật . Nếu không muốn thay đổi thông tin kích chọn nút Quay lại

Admin home sidebar

Chọn cập nhật, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Cập nhật chuyên mục thành công

Admin home sidebar