K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị Thành viên

Sửa thông tin thành viên

- Với các thành viên được tạo trong danh sách thành viên quản trị , vì lý do nào đó cần thay đổi thông tin thành viên hoặc thay đổi quyền quản trị trong hệ thống. người quản trị chỉ cần tích vào biểu tượng Admin home sidebar để sửa thông tin thành viên.

Admin home sidebar

- Sau đó , xuất hiện màn hình “ Thông tin thành viên quản trị ” . Điền các thông tin cần thay đổi và chọn nútCập nhật , nếu không muốn sửa hay thay đổi thông tin thành viên có thể chọn nútQuay lại.

Admin home sidebar

Với thành viên tài khoản “ngoctb” có loại user “ Tổng biên tập ” . Sửa sang loại user “ Quản trị nhóm sản phẩm ” với quyền xem và sửa nhóm sản phẩm “ Thời trang nam ” . Như hình ảnh dưới đây :

Admin home sidebar

- Sau khi click nút Cập nhật hệ thống sẽ lưu thông tin tài khoản thay đổi vào dữ liệu và hiển thị thông báo Thêm mới thành viên thành công !! ” như hình dưới :

Admin home sidebar