K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị thư viện

Danh sách thư viện

Danh sách thư viện chứa tất cả các hình ảnh, video thư viện của các nhóm thư viện . người quản trị có thể dễ dàng quản trị các thư viện với 3 chức năng : Thêm mới, sửa , xóa giống với quản trị nhóm thư viện. Ngoài ra còn có thêm chức năng tìm kiếm ( tìm lọc ) thư viện.

Thao tác đến màn hình quản lý danh sách thư viện : Từ trang chủ quản trị -> Thư viện -> Danh sách thư viện.

Admin home sidebar