K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    Hướng dẫn quản trị Hướng dẫn thanh toán KHO GIAO DIỆN ĐẸP
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?   K.Doanh: 0962.180.180
tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?    K.Thuật: 0963.88.63.63

hosting giá rẻ, đăng ký domain, tên miền, máy chủ ảo, host việt nam

K.Doanh: 0962.180.180 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tu v?n hosting vi?t nam giᡲ?
   

Quản trị tin tức

Xóa nhóm tin

Có 2 cách để xóa nhóm tin

+ Xóa một nhóm tin

+ Xóa nhiều nhóm tin cùng một lúc

Lưu ý: Nếu người quản trị không muốn hiển thị nhóm tin thì không nhất thiết phải xóa nhóm tin đó mà người quản trị bỏ tích chọn vào checkbox hiển thị.

Xóa một nhóm tin

Trong màn hình quản trị nhóm tin xác định nhóm tin cần xóa chọn biểu tượng Admin home sidebar

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:” Xóa thành công!!

Admin home sidebar

Xóa nhiều nhóm tin một lúc

Từ màn mình quản trị nhóm tin, tích chọn những nhóm tin cần xóa và chọn button Xóa

Admin home sidebar

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận bạn có muốn xóa thông tin vừa chọn

Admin home sidebar

Chọn Đồng ý, hệ thống quản trị sẽ thông báo:Xóa thành công nhóm chuyên mục!!”.

Admin home sidebar