K.Doanh: 0962.180.180 tư vấn hosting việt nam giá rẻ    K.Thuật: 0963.88.63.63 Q.Trị Web: 0962.89.82.82    Hướng dẫn thanh toán Kho giao diện đẹp
tư vấn hosting việt nam giá rẻ    K.Doanh: 0962.180.180
tư vấn hosting việt nam giá rẻ    K.Thuật: 0963.88.63.63
tư vấn hosting việt nam giá rẻ    Q.Trị Web: 0962.89.82.82
K.Doanh: 0962.180.180 tư vấn hosting việt nam giá rẻ
  
K.Thuật: 0963.88.63.63 tư vấn hosting việt nam giá rẻ
   

Hướng dẫn ký bản khai

  • Saturday 21/03/2020

Bước 1:

Quý khách truy cập vào trang quản lý cấu hình domain https://access.dotvndns.vn hoặc link theo control panel riêng của đại lý cấu hình.

Bước 2:

Nếu Tên miền của Quý khách thiếu hồ sơ hệ thống sẽ thông báo yêu cầu bổ sung như hình bên dưới.

Quý khách click vào chữ Link này để hệ thống chuyển đến trang thao tác bổ sung hồ sơ.

Bước 3:

Thao tác bổ sung hồ sơ

I. Đối với chủ thể Cá Nhân:

Quý khách nhấn vào chữ Click vào đây để tiến hành bổ sung CMND cho tên miền, nếu Quý khách đã bổ sung CMND rồi thì sẽ không xuất hiện nút để upload nữa.

Hệ thống sẽ xuất hiện form upload CMND/Passport như bên dưới.

 

Quý khách chọn Choose File để tiến hành upload file Scan CMND từ máy tính lên, đối với Passport thì chỉ cần 1 mặt, Quý khách nhấn vào nút Xác Nhận để hoàn tất việc upload.

Quý khách tiếp tục click chuột vào chữ Click vào đây để thực hiện ký điện tử lên Bản khai, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện ký điện tử như hình bên dưới.

 

Quý khách click chuột vào nút Click vào đây để vào trang ký tên.

Quý khách kéo thanh trượt xuống cuối cùng và tiến hành ký vào ô trống như hình bên trên hoặc có thể dùng chức năng upload chữ ký mẫu từ máy tính của mình lên để thay cho việc ký. Sau khi ký hoàn tất, Quý khách chọn nút Hoàn tất để hoàn thành việc ký điện tử lên bản khai.

II. Đối với chủ thể Tổ chức.

Quý khách nhấn vào text Click vào đây theo các bước hướng dẫn trong trang thao tác upload để thực hiện Download/Upload bản scan bản khai tên miền hoặc Quý khách cũng có thể gửi bản gốc về cho chúng tôi.